Win een stedentrip naar Venetië

Win een stedentrip naar Venetië!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van TravelHunter en Bebsy en maak kans op een stedentrip voor 2 personen naar Venetië. Wij mogen deze stedentrip weggeven in samenwerking met Bebsy.nl. Houd onze Facebookpagina in de gaten. De winnaar wordt hier op Valentijnsdag bekend gemaakt.
Bij deelname aan de actie ga je akkoord met de algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden voor deelname aan de Winactie van Bebsy.nl en TravelHunter.nl

1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Clicksupply Travel BV te Halfweg.

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Bebsy behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op Bebsy, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

4. Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Bebsy of Travelhunter.

5. De prijs bestaat uit 2 retourtickets naar Venetië en 2 overnachtingen in een (minimaal) 3-sterren hotel, t.w.v. maximaal €449,- totaal. Vertrekdatum wordt in overleg met Bebsy bepaald en is altijd op basis van beschikbaarheid. De actie loopt van dinsdag 31 januari 2017 tot en met maandag 13 februari 2017 en de finalist wordt dinsdag 14 februari bekend gemaakt. De winnaar zal door Bebsy en Travelhunter worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvuldige deelname of inschrijving van zowel de Bebsy als Travelhunter nieuwsbrief. De finalist wordt op de hoogte gebracht via e-mail en Facebook.

7. De finalist heeft 3 dagen de tijd om te reageren op dit bericht. Na deze termijn behoudt Bebsy zich het recht om een nieuwe finalist te kiezen. Bebsy is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de uiteindelijke winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

8. De winnaar heeft de verplichting om tijdens de reis en tijdens de genoten vakantie minimaal 8 vakantiefoto’s te delen met Bebsy. Deze foto’s mogen worden gebruikt door Bebsy voor promotionele doeleinden. Deelt de winnaar tijdens de vakantie geen foto’s met Bebsy dan kan het betekenen dat de reis alsnog zelf betaald moet worden en kan Bebsy deze kosten verhalen op de winnaar.

9. De uitslag van de winactie zal via de Facebookpagina van Bebsy en Travelhunter bekend worden gemaakt. De winnaar zal worden gecontacteerd door Bebsy om eventuele ontbrekende gegevens te verkrijgen en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.

10. De vliegtickets zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. De vliegtickets zijn niet op naam overdraagbaar.

11. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Bebsy behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

12. Bebsy behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

13. Bebsy of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bebsy (“eigen handelen”) zelf en/of de directie van Bebsy. Daarnaast kan Bebsy geen garantie afgeven dat de website of Facebookpagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

14. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn email adres wordt opgeslagen in de database van Bebsy en/of Travelhunter. Daarbij verleen je – bij deelname aan een deze actie van Bebsy – expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens en het ontvangen van de nieuwsbrief van Bebsy en/of Travelhunter. Uitschrijven voor deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk. De gegevens die Bebsy verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@bebsy.nl en/of info@travelhunter.nl.

15. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Bebsy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.