Altijd de beste deals Veilig boeken bij betrouwbare partners
Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring TravelHunter

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van TravelHunter. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. TravelHunter is statutair gevestigd te Nieuw-Vennep, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 51575981 en draagt de naam TravelHunter. TravelHunter is per e-mail te bereiken via info@travelhunter.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe TravelHunter omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt, dit is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens geeft TravelHunter aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens door TravelHunter valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TravelHunter behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15-05-2018.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is van belang voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen u en TravelHunter.

Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn

De persoonsgegevens worden tevens gebruikt voor het creëren van een mailinglijst voor de nieuwsbrieven via online inschrijvingen en het ontvangen en verwerken van berichten via het contactformulier op de website en anderszins ontvangen aanvragen. Bij deze verzameling van persoonsgegevens door TravelHunter is een onderscheid ten aanzien van de nieuwsbrieven en de aanvragen via het contactformulier op de website.

Met betrekking tot de nieuwsbrieven worden de voornaam, achternaam en het e-mailadres gevraagd. Deze gegevens en het IP-adres worden opgenomen in een database van MailChimp. Abonnees kunnen zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door middel van een link onderaan de nieuwsbrief. E-mails over de in- en uitschrijvingen bewaart TravelHunter in een eigen e-mail inbox. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@travelhunter.nl.

Met betrekking tot de aanvragen via het contactformulier vraagt TravelHunter verplicht om naam en e-mailadres. Deze gegevens inclusief het IP-adres worden ook opgenomen in de eigen database.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar bewaard.

Cookies

TravelHunter maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van TravelHunter bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt TravelHunter om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Daarnaast worden cookies verzameld waarbij onze partners kunnen zien dat een boeking via TravelHunter is binnengekomen en ons zo een commissie kunnen toekennen. Op deze manier kan TravelHunter blijven bestaan.

Beveiliging

TravelHunter heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@travelhunter.nl.

Klachten

Indien u een klacht wil indienen over TravelHunter met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@travelhunter.nl.

Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.


Home > Privacyverklaring